Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 25/11/2015 έως 14/12/2015