Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 24/02/2016 έως 14/03/2016