Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 23/11/2016 έως 12/12/2016