Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 19/03/2018