Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 08/05/2017