Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 19/08/2015 έως 31/08/2015