Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 18/08/2016 έως 29/08/2016