Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 16/12/2015 έως 07/01/2016