Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 15/06/2016 έως 04/07/2016