Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 09/01/2017