Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 14/10/2015 έως 02/11/2015