Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 08/01/2018