Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 13/04/2016 έως 04/05/2016