Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 07/08/2017