Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 11/01/2016 έως 01/02/2016