Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 29/05/2017