Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 05/02/2018