Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 06/07/2016 έως 25/07/2016