Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 06/02/2017