Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 03/02/2016 έως 22/02/2016