Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές από: 02/11/2016 έως 21/11/2016