Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 27/03/2017