Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 20/11/2017