Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 19/06/2017