Νέο φυλλάδιο Χαλκιαδάκης με προσφορές έως 28/02/2017