Νέο φυλλάδιο Βερόπουλος με προσφορές από: 14/05/2015 έως 02/06/2015