Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 13/06/2017