Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 12/11/2017