Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 11/07/2017