Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 08/08/2017