Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 05/09/2017