Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές από: 19/08/15 έως 01/09/15