Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 02/05/2017