Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές από: 15/06/16 έως 28/06/16