Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 28/11/2017