Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 27/06/2017