Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 25/07/2017