Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 22/08/2017