Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές από: 08/08/15 έως 18/08/15