Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 17/10/2017