Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 09/01/2018