Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές από: 02/11/16 έως 15/11/16