Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές από: 01/06/16 έως 14/06/16