Νέο φυλλάδιο My Market με προσφορές έως 31/10/2017