Νέο φυλλάδιο Μασούτης με προσφορές: 17/11/2016 έως 03/12/2016