Νέο φυλλάδιο Μασούτης με προσφορές:  10/06/2016 έως 02/07/2016