Νέο φυλλάδιο Μασούτης με προσφορές: 06/10/2016 έως 17/10/2016