Νέο φυλλάδιο Μασούτης με προσφορές:  03/06/2016 έως 13/06/2016