Νέο φυλλάδιο Lidl με προσφορές από: 03/09/2016 έως 08/10/2016