Νέο φυλλάδιο Lidl με προσφορές από: 01/08/2016 έως 06/08/2016